Proizvodna realizacija

Proizvodna realizacija

Digitalizirajte proizvodne procese

Upravljajte proizvodne procese s sodobno programsko opremo. Celovit pregled nad delovanjem proizvodnje.

Shop Floor

Oblikovano za mobilne naprave

K strojem dodajte tablice in operaterjem omogočite dodajanje podrobnejših informacij k avtomatsko zbranim podatkom. Nič več papirnih poročil in dvojnega vnosa.

Avtomazitirano zbiranje podatkov

Avtomatizirano zbiranje podatkov iz strojev in naprav. Poenostavite zajem podatkov z industrijskimi krmilniki in standardnimi protokoli EUROMAP.

Integracija s skladiščnim sistemom

Preverite zalogo materiala v skladišču, oddajte naročilo za meterial in prejmite obvestilo ko je material dostavljen.

OEE poročanje

Zajemite podatke o učinkovistosti strojev in jih dopolnite s komentarji in vzroki, ki jih dodajo operaterji.

Beleženje nastavnih in zaključnih časov

Evidentirajte dejanske pripravne in zaključne čase in reagirajte ko presegajo pričakovane.

Integracija z matriko usposobljenosti

Preprečite neusposobljenim operaterjem da bi zagnali operacije. Potrdite uvajanje s prijavo inštruktorja v sejo operaterja.

Tiskanje nalepk

Natisnite spremne in pakirne nalepke. Skenirajte spremne nalepke in tako sledite proizvodnemu procesu.

Poročila o delovanju in javljanje ustavitev

Javite vzroke za ustavitve. Pravočasno obvestite pravo osebo.

Poročanje izmeta

Beležite izmet in ga klasificirajte že v proizvodnji.

Proizvodna dokumentacija

Operaterju prikažite vse spremembe proizvodne dokumentacije, ki jih še ni videl in ne dovolite zagona dokler ni seznanjen z zadnjo revizijo.

Sledljivost

Beležite številke lota in serijske številke in sledite kateri materiali so bili uporabljeni. Sledite tudi uporabljenim orodjem in napravam.

Integracija z ostalimi moduli

Proizvodni modul je povezan z vsemi preostalimi moduli.

Kupci in partnerji

Želite digitalizirati proizvodne procese?