Planiranje proizvodnje

Planiranje proizvodnje

Napredno planiranje proizvodnih operacij

Z naprednimi algoritmi planiranja povečajte proizvodnjo in zmanjšajte ustavitve!

Production Scheduling

Višja proizvodnja

Izboljšajte izkoriščenost strojev, operaterjev in orodij

Zmanjšajte ustavitve

Avtomatski izračun pripravnih in zaključnih časov

Avtomatsko prilagajanje plana dejanskemu izvajanju

Z enim klikom prilagodite plan glede na operacije, ki kasnijo in ustavitve strojev.

Planirajte različne variante

Naredite plan za različne scenarije. Premaknite operacije ali vrinite "padalca" in opazujte kako to vpliva na zaključevanje delovnih nalogov.

Izkoriščenost in omejitve resursov

Pri planiranju avtomatsko upoštevajte količino materiala na zalogi, potrjene roke dobave, število orodij in naprav, ki so na razpolago in druge omejitve.

Izpostavite delovne naloge

Jasen pregled izvajanja vseh operacij nekega delovnega naloga.

Povezani delovni nalogi

Povežite delovne naloge za sočasno ali zaporedno izvajanje in jih planirajte naenkrat.

Povleci & spusti planiranje

Enostaven in intuitiven način planiranja delovnih operacij.

Različni pogledi

Prikažite vaš plan na različne načine v obliki Gantovega diagrama, pregleda izkoriščenosti kapacitet ali v obliki tabele.

Kupci in partnerji

Želite izboljšati vaše planiranje?