Home

Proizvodni informacijski sistemi

Popoln nadzor in pregled nad proizvodnjo

Planiranje proizvodnje

Napredno planiranje proizvodnih operacij. Z naprednimi algoritmi planiranja povečajte proizvodnjo in zmanjšajte ustavitve!

Projektno vodenje

Poenostavite vodenje proizvodnih projektov. Povečajte preglednost, integrirajte in avtomatizirajte. Zagotovite, da so naloge pravočasno opravljene.

8D Report

Orodje za reševanje problemov v proizvodnih podjetjih. Najdite vzroke za nastanek problema, implementirajte korektivne in preventivne ukrepe z v praksi preizkušeno metodologijo 8D.

Mapa orodij

Vodenje zapisov uporabe in vzdrževanja orodij in priprav. Spremljajte uporabo, vzdrževanje in stroške za različna orodja, priprave, kalupe in matrice.

Kartoteka meril

Učinkovit nadzor in upravljanje z merilno opremo. Izboljšajte upravljanje z merilno opremo, znižajte stroške in zagotovite skladnost.

Vzdrževanje strojev in naprav

Poenostavite vzdrževanje strojev, naprav in orodij. Povečajte razpoložljivost opreme in produktivnost vzdrževalcev.

Matrika usposobljenosti

Upravljanje usposobljenosti v proizvodnih podjetjih. Enostavno in pregledno vodite usposobljenosti operaterjev, izvajajte ocenjevanja in uporabite rezultate pri izvajanju operacij.

Nevarne snovi

Napredno zagotavljanje skladnosti z uredbami o nevarnih snoveh. Poskrbite za okoljevarstvene zahteve takoj na začetku razvoja izdelka.

Proizvodnja

Digitalizirajte proizvodne procese. Upravljajte proizvodne procese s sodobno programsko opremo. Celovit pregled nad delovanjem proizvodnje.

OEE

Skupna učinkovitost opreme. Ugotovite ali vaši stroji delajo z optimalno hitrostjo.

Sledljivost v proizvodnji

Avtomatsko beleženje podatkov o izdelkih in njihovimi karakteristikami. Enostavno shranite, preberite in poročajte o statusu izdelkov, njihovimi karakteristikami in izvoru.

Andon sistemi

Digitalni sistemi za obveščanje. Obveščanje v realnem času ko imajo stroji tehnične težave ali pride do težav z materialom.

Technology Plans

Nulla eget tortor ac ipsum gravida sollicitudin vel aliquet ligula. Phasellus vitae nisi at risus euismod.

KUPCI IN PARTNERJI