Sledljivost

Sledljivost v proizvodnji

Avtomatsko beleženje podatkov o izdelkih in njihovimi karakteristikami

Enostavno shranite, preberite in poročajte o statusu izdelkov, njihovimi karakteristikami in izvoru.

Production Traceability

Sledljivost materialov

Vodite sled o uporabljenih materialih in njivovo serijsko številko ali številko lota.

Sledljivost procesnih podatkov

Zabeležite karakteristike izdelka izmerjene med proizvodnim procesom.

Zadovoljite kupčeve zahteve

Olajšajte si audite, inšpekcije in certificiranje.

Transparentnost proizvodnje

Beležite kateri kupjevi loti so bili uporabljeni v končnih izdelkih, kakšne so izmerjene karakteristike in komu so bili izdelki poslani.

Kupci in partnerji

Želite več podatkov o sledljivosti v proizvodnji?