Matrika usposobljenosti

Matrika usposobljenosti

Upravljanje usposobljenosti v proizvodnih podjetjih

Enostavno in pregledno vodite usposobljenosti operaterjev, izvajajte ocenjevanja in uporabite rezultate pri izvajanju operacij.

Skill Matrix

Pregled usposobljenosti

Zaposlenim določite zahtevane usposobljenosti. Preglejte nivo usposobljenosti za zaposlene. Hitro odkrijte luknje.

Nivoji usposobljenosti in mentorstvo

Novoji uposobljenosti segajo od neusposobljenosti do inštruktorja. Vsak novo zaposleni dobi mentorja, ki skrbi za razvoj njegovih usposobljenosti.

Elektronski potek ocenjevanja

Za vsako usposobljenost določite eno ali več oseb, ki morajo odobriti delavčevo napredovanje. Za izvajanje ocenjevanja skrbi avtomatiziran work-flow.

Dokumentiranje usposobljenosti

Za vsako ocenjevanje lahko pripnete dokument ali spričevalo, ki skrbi kot dokaz opravljenega ocenjevanja.

Integracija s proizvodnjo

Za delo s stroji, orodji, izvajanje operacij ali uporabo procesnih parametre določite potrebne usposobljenosti. Program pred zagonom operacije primerja usposobljenost operaterja z zahtevanimi nivoji usposobljenosti.

Prijava inštruktorja v sejo

Dokler zaposleni še ni usposobljen za samostojno delo se v sejo dodatno prijavi inštruktor, ki spremlja zaposlenega in skrbi za pravilno delo. V vseh zapisih je razvidno kateri inštruktor je bil prisoten pri izvajanju.

Kupci in partnerji

Želite obvladovati usposobljenosti?