OEE

OEE

OEE - Skupna učinkovitost opreme

Ugotovite ali vaši stroji delajo z optimalno hitrostjo.

OEE

Zmanjšajte ročni vnos podatkov

Zajemite podatke o učinkovitosti direktno iz strojev in jih dopolnite s komentarji in vzroki za zmanjšanje.

Spremljanje strojev v realnem času

S prikazom podatkov o učinkovitosti opreme v realnem času do pravočasnega odziva.

Zmanjšajte ustavitve

Pridobite resnične podatke o ustavitvah strojev in implementirajte učinkovite ukrepe za njihovo odpravo.

Zmanjšajte čas nastavljanja

Merite dejanske čase nastavljanja in jih primerjajte z normativi.

Izboljšajte učinkovitost strojev

Ugotovite ko je izvajanje operacij počasnejše od normativov in odkrijte kje lahko z učinkovitimi ukrepi vpeljete izboljšave.

Nenehne izboljšave

Razčistite težave v proizvodnji, ugotovite priložnosti za izboljšavo, vpeljite korektivne ukrepe in spremljajte njihov učinek.

Kupci in partnerji

Pripravljeni na izboljšanje učinkovitosti?